ontdek Dacia

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Renault België Luxemburg nv (hierna ‘Renault België Luxemburg’ «of ‘RBL’ genoemd) »stelt de website www.renault.be (Renault ©België Luxemburg 2019) ter beschikking van zijn gebruikers voor hun persoonlijke informatie. Het gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de geldende Algemene Voorwaarden die hieronder worden vermeld, alsook aan de naleving van alle toepasselijke regelgevingen. De site verkoopt geen auto’s, maar het zijn erkende dealers van het merk Renault Group die eigenaar zijn van het voertuig en het mogen verkopen.

Door je bezoek aan en gebruik van deze website verklaar je je zonder voorbehoud akkoord met de Algemene Voorwaarden, die voorrang hebben op elk ander akkoord dat je mogelijk hebt met Renault België Luxemburg of de leden van het commerciële netwerk.

Identificatie van de importeur/adverteerder:
Renault België Luxemburg nv
W.A. Mozartlaan 20
1620 Drogenbos BELGIË
Tel: 02/334.76.11

Toezichthoudende autoriteit:
Algemene Directie Economische Inspectie North Gate III Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel °Ondernemingsnummer: 0314.595.348. http://economie.fgov.be

Maatschappelijke zetel:
Bergensesteenweg 281
1070 Brussel België

HRB: 10.800

Btw: BE 403 463 679


Ondernemingsnummer:
 0403 463 679 RPR Brussel

 

Publicatiedirecteur: krisztina besenyei

 

Deze website is uitgegeven door: Renault België Luxemburg nv

Klantendienst:

Tel : 078 05 11 15

Auteursrechten en/of rechten op tekeningen en modellen

Informatie over de producten en diensten

Deze website vormt een werk waarvan RBL de auteur is in de zin van de Belgische wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van de genoemde website zijn gemaakt door het bedrijf Makolab. De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, animaties met of zonder geluid en alle werken die in de website zijn geïntegreerd, zijn eigendom van RBL of van derden die aan RBL toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. De voertuigmodellen die op de website worden voorgesteld, zijn beschermd door de auteursrechten en de wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Deze schermen vormen een algemene presentatie van het gamma producten en diensten van RENAULT dat in België wordt verdeeld. RBL behoudt zich het recht voor de informatie op deze website, meer bepaald de technische kenmerken en de uitrusting van de voorgestelde modellen, op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, rekening houdend met het interactieve karakter van de website, zonder dat RBL, de leden van het RENAULT-netwerk of medewerkers hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het RENAULT-netwerk staat ook tot je beschikking voor alle informatie, meer bepaald over de tarieven, de beschikbaarheid van de voorgestelde modellen en hun recentste evoluties. Nieuwe voertuigen: De kenmerken van de nieuwe voertuigen die op de site www.renault.be worden voorgesteld, zijn de kenmerken op het ogenblik van de publicatie van de website of van de updates van de verschillende pagina’s van de website.

Informatie over Renault Verzekeringen: download pdf

Commercieel netwerk

Deze website vormt een werk waarvan RBL de auteur is in de zin van de Belgische wet van 30 juni 2004 met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van de genoemde website zijn gemaakt door het bedrijf FullSIX. Het commerciële netwerk van RENAULT in België staat tot je beschikking om meer informatie te verstrekken over de producten en diensten die op de website worden voorgesteld.
Neem hiervoor contact op met je verdeler.

Persoons- en andere gegevens

Gegevens zonder persoonlijk karakter

Wij gebruiken de niet-persoonsgebonden gegevens die je ons doorgeeft en die betrekking hebben op je voorkeuren, je interesses en je passies, om je producten en services op maat aan te bieden.
Bepaalde informatie kan automatisch worden verzameld, maar kan dan in geen geval aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Deze informatie heeft betrekking op het type van internetbrowser dat je gebruikt, het besturingssysteem van je computer en de domeinnaam vanwaar je naar onze website bent gesurft.

Cookies

Lees hier ons cookiebeleid.

Hyperlinks